Slovenčina
Slovenčina
 • English English
 • Deutsch
  Deutsch
 • Čeština
  Čeština
 • Русский
  Русский
 • Italiano
  Italiano
 • Français
  Français
 • Slovenčina Slovenčina
 • 汉语
  汉语
 • Español
  Español
 • Svenska
  Svenska
 • Polski
  Polski
 • Nederlands
  Nederlands
 • Magyar
  Magyar
 • Türkçe
  Türkçe
 • Română
  Română

BENNING SLOVENSKO spol. s r.o.

Kukuričná 17
831 03 Bratislava
tel: +421 2 4445 9942
fax: +421 2 4445 5005

benningbenning.sk

Firma BENNING GmbH Bocholt, SRN, patrí k popredným svetovým výrobcom prúdových zdrojov a pôsobí v mnohých krajinách Európy, Ameriky a Ázie. BENNING GmbH je nositeľom certifikátu DIN ISO 9001 (riadenie akosti) a ISO 14000 (ekológia). Firma zamestnáva približne 900 zamestnancov, pričom veľký dôraz kladie na výskum a vývoj zaisťovaný vlastnou základňou s 50 zamestnancami. Výrobky preto vždy zodpovedajú najprísnejším požiadavkám predpisov Európskej únie, prípadne ďalších krajín a predstavujú špičku z hľadiska technickej a kvalitatívnej úrovne oboru prúdových zdrojov vo svete.

Pre zaistenie priameho kontaktu so zákazníkmi, využitie potenciálu cieľovej krajiny v oblasti servisu a služieb zriaďuje firma BENNING pobočky v rôznych krajinách. V roku 2000 bola zriadená pobočka v Slovenskej republike.

Dcérska spoločnosť BENNING SLOVENSKO, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu a medzi jej popredných zákazníkov patrí napr. Slovak Telekom, Slovenské elektrárne, ZSE, Železnice Slovenskej republiky, EnerSys, Hoppecke, STILL, Beta-car, Altron a ďalší. Spoločnosť zabezpečuje predaj výrobkov, technické poradenstvo, servisné činnosti vrátane pohotovostného servisu s lehotami dohodnutými individuálne so zákazníkmi a čiastočne aj opravu niektorých výrobkov.

Všetky výrobky BENNING sú nositeľmi značky CE. Na všetky dodávané zariadenia je vystavené Prehlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z.